Türcülüğü fark edin

TÜRCÜLÜK (ing. Speciesism): Bilinçli ve hissedebilir bireylere sadece ve sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer atfedilmesidir. “İnsan türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak hayvan türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğratılması” şeklinde tanımlamaktadır. “Birey” olmuş bilinçli ve hissedebilir bir canlının toplum tarafından korunmasının tek sebebi o canlının ait olduğu tür ise, o toplum türcü bir toplumdur. Türcülüğün reddinin pratikteki kaçınılmaz sonucu vegan yaşam şeklinin benimsenmesidir.


Video altyazı & uyarlama: @apeironur
Çeviri: @kedi_kuyrugu
Kaynak: @true2myrootz417

Yazar: apeironur

Bir cevap yazın