1 dakikada “Türcülük”

TÜRCÜLÜK (ing. Speciesism): Bilinçli ve hissedebilir bireylere sadece ve sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer atfedilmesidir. “İnsan türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak hayvan türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğratılması” şeklinde tanımlamaktadır. “Birey” olmuş bilinçli ve hissedebilir bir canlının toplum tarafından korunmasının tek sebebi o canlının ait olduğu tür ise, o toplum türcü bir toplumdur. Türcülüğün reddinin pratikteki kaçınılmaz ve asgari yolu vegan yaşamın benimsenmesidir.


Video altyazı & uyarlama: @apeironur
Çeviri: @kedi_kuyrugu
Kaynak: @belinda_vegan

Yazar: apeironur

Bir cevap yazın